جلسه تمدید احکام کلوب‌های خودرویی کمیته کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی

 

 

 

جلسه تمدید احکام کلوب‌های خودرویی کمیته کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی

 

 

با ریاست آقای صفا احمدی

 

 

در تاریخ 17 بهمن ماه 1401 برگزار شد.

 

 

با تشکر ویژه از آقای صفا احمدی ریاست محترم کمیته کلاسیک فدراسیون اتومبیلرانی کشور