همایش اردیبهشت ماه 1402 کلوپ پیکان ایران با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران و با مدیریت آقای امیر علی بخشی مدیر کلوب پیکان ایران برگزار شد.