پیکان استیشن - کلوپ پیکان ایران

پیکان استیشن

نمونه استیشن را باید مظلوم ترین مدل در خانواده پیکان ها برشمرد. پیکان استیشن ارج و قرب دیگر مدل ها را میان پیکان بازها ندارد. اما این به این معنی نیست که می توان بر روی جذابیت های آن چشمپوشی کرد. مدل های اولیه استیشن با داشبورد وانتی تولید می شدند. اما در سال 57 و 58 از داشبورد دوقلو برای پیکان استیشن استفاده شد. تفاوت جزیی جلو پنجره پیکان استیشن مدل 57 با پیکان سدان را باید در حالت شبکه های آن جست و جو کرد. اما در مدل های قبل از سال 57 ، جلوپنجره پیکان دولوکس با استیشن تفاوتی ندارد.

در نمای کناری هم زه فلزی دورتادور خودرو کشیده شده که در سال 55 بر روی پیکان های اتوماتیک نیز مورد استفاده قرار می گرفت. بر روی سپر ها نوار پلاستیکی وجود دارد که از سال 57 به سپر پیکان دولوکس و استیشن اضافه شد. چراغ عقب پیکان های استیشن ساخت برند لوکاس هستند. این در حالیست که برای چراغ های پیکان سدان در آن سال ها از نمونه ساخت برند وگا استفاده شد است.