پیکان وانت

پیکان آنقدر خودرو محبوب و کاربردی بود که روی پلت فرمش انواع نسخه هاس سدان، استیشن و وانت به تولید رسیدند تا پاسخگوی نیازهای مختلف باشند. پیکان‌وانت یکی از کاربردی ترین مدل های پیکان بود که برای جابجایی بارهای سبک مورد استفاده قرار می گرفت. تولید پیکان‌وانت از سال 1346 در کنار مدل سدان آغاز شد و بعد از توقف رسمی تولید مدل سدان هم با نام باردو ادامه پیدا کرد.

تولید پیکان‌وانت یا باردو، در فروردین 1391 به دستور پلیس و به دلیل ایمنی پایین و منطبق نبودن با استانداردهای محیط زیست متوقف شد. اما انگار پیکان به این راحتی ها قصد دل کندن از خط تولید را نداشت! چرا که در نیمه دوم سال 91 ، با نصب سیستم ترمز ضد قفل، ایجاد تغییراتی در سپرها و استفاده از چراغ کریستالی و از همه مهمتر، موتور بهینه شد روآ، ایران خودرو مجددا به تولید وانت‌پیکان ادامه داد. اما در نهایت، تولید وانت‌پیکان در سال 1394 (10 سال پس از توقف رسمی تولید پیکان) متوقف شد و جای خود را به وانت‌آریسان داد.